Psycho-educatie voor jongvolwassenen: 17-25j (Antwerpen)

Print deze pagina Print deze pagina


trainingvooroudersvanpubers

Plaats: centrum ZitStil, Kruishofstraat 341, Wilrijk
(Bereikbaarheid van deze locatie)
Prijs: €120
Datum: / Sessies: 6 sessies
Trainer: Katleen Moons Helaas, deze reeks is reeds begonnen. Je kan je wel inschrijven voor de interesselijst

Wil je meer inzicht in de problematiek van ADHD en de behandelingsmogelijkheden? Wens je hulp bij de diagnose en je moeilijkheden én wil je zicht krijgen op je sterke kanten?

Dan is psycho-educatie een aanrader!

Psycho-educatie is de eerste stap in de behandeling van ADHD, maar is ook zinvol in de overgang naar een nieuwe levensfase, zoals de volwassenheid. Door psycho-educatie leer je de stoornis ADHD of ADD echt kennen en begrijp je beter wat het doet met jou en je omgeving. Weten wat er aan de hand is, is een aanzet om op zoek te gaan naar gerichte hulp en ondersteuning.

Het contact met lotgenoten bevordert herkenning en wederzijdse steun.

Volgende thema’s zullen aan bod komen: basiskenmerken van ADHD, bijkomende problemen, oorzaken, voorkomen, medicatie, structuur en sociale relaties. Dit kaderen we vanuit de theorie en vullen we aan met ervaringen van de deelnemers.

 

Aansluitende lectuur
Je kan deze bestellen in de webshop

ADHD bij volwassenen

 

2018-05-17T09:03:37+00:00